Afdrukken

Dit is een Europese wetgeving en die vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het is de verantwoording van alle bedrijven, instellingen, clubs, etc, om aan deze wet te voldoen.

De AVG voegt niet alleen nieuwe regels toe. Bestaande regels zijn ook flink aangescherpt. In Nederland stond de omgang met persoonsgegevens vastgesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar een wetgeving voor de gehele Europese Unie bestond niet. Met de AVG, ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) wordt de wetgeving in alle landen binnen de EU gelijkgetrokken.

Wat betekent de AVG voor uw website?

Privacy by default

Privacy by default kan gezien worden als een onderdeel van “privacy by design”. Het verplicht u om gebruikers die persoonsgegevens kunnen sturen of delen via uw website, standaard (by default) zo goed mogelijk beschermt en voorlicht. Kortom: het moet zo privacyvriendelijk mogelijk zijn. Dit houdt in dat u duidelijk beschrijft per doel waarvoor u de gevraagde gegevens gaat gebruiken en waar u toestemming voor vraagt.

Waar moeten websiteformulieren aan voldoen voor de AVG/GDPR

Geef duidelijk op de pagina aan wat het doel is van het formulier. Doe dit met een duidelijk koptekst. Voorbeelden van een koptekst zijn: “account aanmaken”, “offerte aanvragen”, “solliciteer nu” of “aanmelden nieuwsbrief”. De kopteksten geven duidelijk aan wat de aard van het formulier is. Als uw formulier dus één helder doel voor ogen heeft waarvoor u de persoonsgegevens gebruikt. Dan is het niet nodig om apart toestemming te vragen om deze gegevens te mogen verwerken met behulp van een vakje (checkbox) die je aan moet vinken.